publicerad: 2021  
kantväxt kant­växten kant­växter
kant|­växt·en
substantiv
kan`tväxt
låg växt som an­vänds vid kanten i rabatter el. längs gångar och dylikt; av många olika arter
belagt sedan 1884