publicerad: 2021  
kapare kaparen, plural kapare, bestämd plural kaparna
kap·ar·en
substantiv
ka`pare
1 person som ut­för kapning ofta i (politiskt) utpressningssyfte
flygplanskapare
stränga försiktighets­åtgärder mot eventuella kapare
ur­sprungligen om person som kapar båtar mest historiskt
någon gång äv. skämtsamt kapten
belagt sedan 1976
2 mest historiskt far­tyg som med till­stånd från den egna regeringen kapar främmande handels­fartyg som ett led i sjökrigföring
kaparexpedition; kaparfartyg; kaparkapten
belagt sedan 1645
Kaparn stack, men lämna kvar en man som snabbt emot oss sam.
Kaparn stack, men lämna kvar en man som simmade mot oss! Povel Ramel, Balladen om Eugen Kork (lanserad i Knäppupp 2, 1954)