publicerad: 2021  
1karnivor karnivoren karnivorer
karni·vor·en
substantiv
[-vå´r]
kött­ätande djur eller insekts­ätande växt
belagt sedan 1933; till lat. car´o 'kött' och vora´re 'sluka'
2karnivor karnivort karnivora
karni·vor
adjektiv
[-vå´r]
kött- eller insekts­ätande om djur resp. växt
karnivora sköld­padds­arter; karnivora växter
belagt sedan 1877; se ur­sprung till 1karnivor!!