publicerad: 2021  
karriär karriären karriärer
karri·är·en
substantiv
karriä´r
1 successiv befordrings­gång in­om ett yrkesområde ofta med tanke på en­skild persons avancemang men äv. all­mänt om möjligheterna till befordran in­om yrket
karriärstege; officerskarriär; ämbetsmannakarriär
en akademisk karriär; en snabb karriär; en spik­rak karriär; en lång karriär; en lysande karriär
en karriär (i/inom något)
en karriär (i något)
en karriär (inom något)
hon stod mitt i sin karriär; han satsade på en politisk karriär
äv. något ut­vidgat
idrottskarriär; musikkarriär
under sin aktiva karriär tog hon bl.a. tre SM-guld
äv. med betoning på fram­gång in­om ett yrkesområde eller dylikt, med snabb befordran etc.
kometkarriär
göra karriär
ibland äv. om lång rad av fördömliga gärningar
brottskarriär
hans långa kriminella karriär
belagt sedan 1769; av franska carrière 'kapplöpnings­bana; yrke; karriär'; till lat. carr´us 'vagn'; jfr ur­sprung till kärra
2 i ett få­tal ut­tryck (högsta) fart särsk. hos häst
det bar av i full karriär
belagt sedan 1798