publicerad: 2021  
kartell kartellen karteller
kart·ell·en
substantiv
kartell´
samman­slutning mellan själv­ständiga före­tag i syfte att sam­arbeta ekonomiskt för att begränsa konkurrensen genom att t.ex. dela upp marknaden
kartellbildning; priskartell
en kartell (mellan några)
en kartell (med någon/något)
en kartell (med någon)
en kartell (med något)
monopol och karteller; byggföretagens an­bud låg så nära var­andra att man måste miss­tänka en hemlig kartell
äv. om liknande sam­arbete mellan politiska partier, sär­skilt vid val i syfte att bättre tillgodo­göra sig röster
valkartell
vänsterpartierna bildade kartell
belagt sedan 1891; av franska cartel med samma betydelse; av ita. cartello 'litet pappersblad'; av lat. char´ta, se ur­sprung till karta