publicerad: 2021  
kassationsdomstol kassations­domstolen kassations­domstolar
kass·at·ions|­dom·stol·en
substantiv
[-∫o`ns-]
typ av över­domstol som före­kommer i vissa länder och som prövar om lägre instanser har tillämpat lagen på rätt sätt (men inte prövar bevis­frågor)
belagt sedan 1809