publicerad: 2021  
kastell kastellet, plural kastell, bestämd plural kastellen
kast·ell·et
substantiv
kastell´
1 historiskt mindre fästning eller borg
kastellmur
belagt sedan 1420–50 (Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)); fornsvenska kastel; av lat. castell´um 'liten fästning'
2 historiskt hög över­byggnad i för eller akter på medel­tida far­tyg
belagt sedan 1745