publicerad: 2021  
kausal kausalt kausala
kaus·al
adjektiv
kausa´l
vanligen i sammansättn. som har att göra med orsak
kausalsammanhang
kausala sam­band
spec. som an­ger orsak
en kausal bi­sats in­leds ofta med "där­för att" eller "efter­som"
belagt sedan 1821; av lat. causa´lis med samma betydelse, till cau´sa 'orsak, grund'