publicerad: 2021  
orsak orsaken orsaker
or·sak·en
substantiv
o`rsak
till­stånd, händelse eller handling som (direkt) ger upp­hov till annat till­stånd eller annan händelse eller handling
orsaka; orsakssamband; dödsorsak; skilsmässoorsak
orsaken (till något/sats)
orsaken (till något)
orsaken (till sats)
en trolig orsak; en tänkbar orsak; en bi­dragande orsak; en viktig orsak; en direkt orsak till något; fast­ställa orsaken till branden; man får inte blanda ihop orsak och verkan
äv. försvagat
det finns ingen orsak att ifråga­sätta hans på­ståenden
ingen orsak som all­män hövlighetsfrasdu hade inte behövt tackaTack för lånet! – Ingen orsak.
belagt sedan början av 1500-talet (Skrå-Ordningar); fornsvenska ursak; av lågtyska orsake med samma betydelse; besläktat med ursäkt