publicerad: 2021  
kela kelade kelat
verb
ke`la
var­dagligt krama och smeka
JFR gosa
någon kelar (med någon/något)
någon kelar (med någon)
någon kelar (med något)
kela med babyn; hon kelade med katt­ungen
belagt sedan 1749; trol. bildat till fornsvenska kälen 'klemig'; besläktat med 1kall!!
kelakelande, kel