publicerad: 2021  
keyboard key­boarden el. key­boardet, plural key­boards äv. key­boardar
key|­board·en, key|­board·et
substantiv
[ki´bård]långt å
ett elektroniskt klaviatur­instrument med automatik dvs. med fasta (inte ut­bytbara) ljud och ackompanjemang; anv. i pop­orkestrar
spela key­board
ibland äv. all­männare typ av elektro­mekaniskt eller elektroniskt klaverinstrument om synthesizer, el­orgel m.m.
belagt sedan 1978; av engelska keyboard med samma betydelse, till key 'tangent' och board 'bräde; bord'