publicerad: 2021  
kidnappare kid­napparen, plural kid­nappare, bestämd plural kidnapparna
kid|­napp·ar·en
substantiv
[kid`-]
person som kidnappat någon
regeringen vägrade att förhandla med kid­napparna
belagt sedan 1933