publicerad: 2021  
klistrig klistrigt klistriga
klistr·ig
adjektiv
klis`trig
som lätt klistrar sig fast
äv. med mindre ton­vikt på funktionen som har konsistens som liknar klister
klistrigt potatis­mos
belagt sedan 1804