publicerad: 2021  
kloak kloaken kloaker
kloak·en
substantiv
kloa´k
1 (större) under­jordisk avlopps­ledning
JFR avlopp
kloakbrunn; kloaklukt; kloakråtta; kloaksystem
det luktade förruttnelse och kloak; staden tömde sina kloaker i floden
belagt sedan 1818; av lat. cloa´ca med samma betydelse, till clu´ere 'rena'
2 gemensam mynning för tarm, urin­rör och köns­organ före­kommande hos vissa djur
belagt sedan 1818