publicerad: 2021  
klotter klottret
klottr·et
substantiv
[klåt´-]
slarvigt och hastigt gjord skrift eller teckning med el. utan inne­håll
oläsligt klotter; en massa klotter i marginalen
sär­skilt med skade­görelse som följd
klotter på toalett­väggarna; klottret i tunnel­banan
belagt sedan 1864; till klottra