publicerad: 2021  
knaper knapert knapra
adjektiv
kna´per
inte fullt till­räcklig särsk. om föda el. in­komst
en knaper mål­tid; en knaper pension; under studietiden hade han det ganska knapert; hon växte upp i Norrköping under knapra förhållanden
belagt sedan 1885; trol. till knapra, med an­slutning i bet. till 2knapp!!