publicerad: 2021  
koloratur koloraturen koloraturer
kol·or·at·ur·en
substantiv
koloratu´r
ut­smyckning av sång med drillar och löpningar särsk. i romantisk vokal­musik
koloraturaria; koloraturparti; koloratursång
belagt sedan 1807; av ita. coloratura med samma betydelse; till lat. colora´re 'färga'; jfr ur­sprung till kolorera