publicerad: 2021  
kolorera kolorerade kolorerat
verb
kolore´ra
1 vanligen perfekt particip förse med (starka) färger
något är kolorerat
kolorerade planscher; läckert kolorerade jul­kort
den kolorerade vecko­pressen se veckopress
belagt sedan 1738; av lat. colora´re 'färga'; jfr ur­sprung till koloratur, kulör
2 ut­smycka med koloratur
någon/något kolorerar
någon kolorerar
något kolorerar
belagt sedan 1722
kolorerakolorering