publicerad: 2021  
kondens kondensen
kon·dens·en
substantiv
konden´s
vätska som upp­kommit genom kondensering på kalla före­mål, t.ex. fönster­rutor; vanligen om vatten
kondensvatten
kondens i garderoben; det hade bildats kondens i motorn
belagt sedan 1963; till kondensera