publicerad: 2021  
konduktivitet konduktiviteten
kon·dukt·iv·itet·en
substantiv
konduktivite´t
förmåga (hos ämne) att leda värme eller elektrisk ström
värmekonduktivitet
termisk konduktivitet; elektrisk konduktivitet; plast har låg konduktivitet
belagt sedan 1963; se ur­sprung till konduktans