publicerad: 2021  
konfederation konfederationen konfederationer
kon·feder·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
förbund av stater där de in­gående parterna har egen suveränitet
belagt sedan 1502 (brev från rikets råd till Danmark (Grönblad)); fornsvenska konfederation; av medeltidslat. confœdera´tio med samma betydelse, till lat. confœdera´re 'förena genom förbund'; jfr ur­sprung till federation