publicerad: 2021  
konsultativ konsultativt konsultativa
kon·sult·at·iv
adjektiv
[kån´-] el. [-i´v]
rådgivande
MOTSATS decisiv
folk­omröstningen om kärn­kraft var konsultativ
konsultativt stats­råd se statsråd
belagt sedan 1843