publicerad: 2021  
kontemplation kontemplationen kontemplationer
kon·templ·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
försjunkenhet i djupa tankar
kontemplation (över något/sats)
kontemplation (över något)
kontemplation (över sats)
ro­fylld kontemplation; ensamhet och kontemplation ut­vecklar människan
belagt sedan 1716; av lat. contempla´tio 'betraktande; över­vägande'; jfr ur­sprung till tempel