publicerad: 2021  
kontinentalsockel kontinentalsockeln kontinentalsocklar
kon·tin·ent·al|­sockeln
substantiv
kontinenta`lsockel
flackt om­råde på havsbotten mellan strand och djup­hav vars natur­tillgångar får ut­forskas och tillgodogöras bara av mot­svarande strand­stat
belagt sedan 1916