publicerad: 2021  
sockel sockeln socklar
sockl·ar
substantiv
[såk´-] el. [såk`-]
1 understa, bärande del som ett före­mål vilar på särsk. om bas till skulptur el. möbel
JFR 2bas 1
granitsockel
en fyr­kantig sockel i marmor; en säng på sockel
äv. fattning på glöd­lampa
smal sockel
äv. ut­vidgat
belagt sedan 1697; via tyska, franska av ita. zoccolo 'sockel; trä­sko'; av lat. socc´ulus 'liten sko'; nära besläktat med socka
2 väggbeklädnad vid golv- eller mark­ytan
sockellist; sockelmur
ett vitt hus med grå sockel
belagt sedan 1889