publicerad: 2021  
kooperation kooperationen
ko·op·er·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
gemensamt organiserad (ekonomisk) verksamhet (på visst om­råde), bedriven av samman­slutning av många parter med lik­artade intressen in­om om­rådet i fråga; mest i form av ekonomisk förening
konsumentkooperation; producentkooperation
kooperation (mellan några)
kooperation (med någon/något)
kooperation (med någon)
kooperation (med något)
sär­skilt om en rörelse som ur­sprungligen grundades av konsumenter i Sverige vanligen bestämd form
den svenska kooperationen
belagt sedan 1882; av lat. coopera´tio 'sam­arbete'