publicerad: 2021  
kopula kopulan kopulor
kopul·an
substantiv
[kå´-]
verb som konstrueras med subjekts­predikativ
i satsen "Kalle är lärare" är "är" kopula
belagt sedan 1820; av lat. co´pula 'band; förbindelselänk'; nära besläktat med kuplett