publicerad: 2021  
korporation korporationen korporationer
korp·or·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
sammanslutning särsk. av personer i samma närings­gren men äv. all­männare
JFR 1skrå
lärarkorporation; valkorporation; yrkeskorporation
läkarnas korporationer; val till universitets­organ skedde per korporation
belagt sedan 1771; av engelska corporation med samma betydelse; till lat. cor´pus 'kropp; sam­fund'; jfr ur­sprung till korpus, kår