publicerad: 2021  
korrekt neutrum korrekt, bestämd form och plural korrekta
kor·rekt
adjektiv
korrek´t
som inte inne­håller några fel
korrekt (mot någon)
korrekta upp­gifter; hon talar korrekt engelska; brevet var korrekt adresserat (adverbial)
spec. som stämmer med vissa veder­tagna normer
ett korrekt och oklanderligt upp­trädande; han var korrekt klädd i mörk kostym och vit skjorta (adverbial)
äv. om person
han var mycket korrekt i sitt upp­trädande
ibland äv. som en sorts kort­form politiskt korrekt
ett par av våra (politiskt) korrektaste tv-kändisar
politiskt korrekt förkortning PK ned­sättandesom (på ett opportunistiskt sätt) följer den dominerande trenden i samhällsdebattensärsk. anv. (av borgerliga debattörer) om gängse vänster­inriktade och feministiska åsikter: restaurangen är perfekt för den som är politiskt korrekt och vill äta vegetariskt och rättvise­märkt
belagt sedan 1668; ut­trycket politiskt korrekt sedan 1992; av lat. correc´tus 'rättad', till corrig´ere 'räta ut; rätta'; jfr ur­sprung till korrigera