publicerad: 2021  
kortregister kortregistret, plural kort­register, bestämd plural kortregistren
kort|­reg·istr·et
substantiv
kort`register
delvis historiskt kartotek
ett kortregister (över något)
de flesta kort­register är nu­mera datoriserade
belagt sedan 1914