publicerad: 2021  
kost kosten
kost·en
substantiv
[kås´t]
mat ofta med ton­vikt på regel­mässig förtäring
JFR 1föda
mager kost; enkel kost; en­sidig kost; full­värdig kost; all­sidig kost; variera kosten
äv. mer konkret
färdkost
äv. bildligt om själslig spis
musikalisk kost
kost och logi mat och hus­rumgratis kost och logi måste tas upp vid deklarationen
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska koster 'under­håll; mat'; av lågtyska kost med samma betydelse, urspr. 'kostnad'; bildn. till kosta; jfr ur­sprung till frukost