publicerad: 2021  
kotte kotten kottar
kott·en
substantiv
[kåt`e]
1 (ax­liknande) blom­ställning som består av en förvedad, rundad samling fjäll hos t.ex. barr­träd och al
grankotte; tallkotte
belagt sedan 1640; urspr. bet. trol. 'liten klump'; jfr sv. dial. kott(e), kutte 'liten gris; liten pojke'
2 var­dagligt i vissa ut­tryck (en enda) person
inte en kotte kom till festen; det vet väl var­enda kotte att Vänern är Sveriges största sjö
belagt sedan 1781