publicerad: 2021  
pelare pelaren, plural pelare, bestämd plural pelarna
pel·ar·en
substantiv
pe`lare
kraftig, stolp­liknande, bärande konstruktion i byggnad i arkitektoniska samman­hang vanligen om så­dan konstruktion med fyr­kantig el. mångkantig (inte helt rund) genom­skärning
pelarkrön; pelarrad; hörnpelare; marmorpelare
templets pelare; en herrgårdsbyggnad med korintiska pelare
i sammansättn. äv. om andra före­teelser med liknande form
kotpelare; rökpelare; vattenpelare
belagt sedan 1385 (Klosterläsning); fornsvenska pilare, pelare; av medeltidslat. pila´re, pila´rium med samma betydelse, till lat. pi´la 'pelare'