publicerad: 2021  
krabba krabban krabbor
krabb·an
substantiv
krabb`a
(typ av) tio­fotat kräft­djur som har bred, kort kropp och som ofta löper på tvären; vanligen havs­levande; särsk. om den stora, ätliga arten ( krabbtaska)
krabbfiske; krabbklo; krabbstuvning; krabbtina; kungskrabba; spindelkrabba; strandkrabba
nyfiskad krabba
belagt sedan 1325 (Westgöta-Lagen); fornsvenska krabbe; till sv. dial. krabba 'krypa; kravla'; jfr ur­sprung till kravla