publicerad: 2021  
kramare kramaren, plural kramare, bestämd plural kramarna
kram·ar·en
substantiv
kra`mare
var­dagligt vanligen i sammansättn. person som hän­givet försvarar (och demonstrerar för) den före­teelse som fram­går av samman­hanget
bilkramare; bokkramare; kärnkraftskramare; trädkramare
belagt sedan 1987