publicerad: 2021  
krogsväng krog­svängen krog­svängar
krog|­sväng·en
substantiv
kro`gsväng
var­dagligt krogrunda
de tog en krog­sväng runt Stureplan
ofta med tanke på krog­väsendet i sin helhet
han har jobbat i krog­svängen sedan 1990-talet
belagt sedan 1948