publicerad: 2021  
kryptisk kryptiskt kryptiska
krypt·isk
adjektiv
kryp´tisk
ytterst svår­begriplig om (språkligt) med­delande
ett kryptiskt svar; en kryptisk an­teckning i kanten; han blinkade kryptiskt till henne (adverbial)
belagt sedan 1960; av engelska cryptic med samma betydelse; jfr ur­sprung till krypta