publicerad: 2021  
krypta kryptan kryptor
krypt·an
substantiv
kryp`ta
under­jordiskt grav- och kult­rum i en större kyrka vanligen under koret
belagt sedan 1823; av lat. cryp´ta med samma betydelse; till grek. kryp´tein 'gömma, dölja'; jfr ur­sprung till apokryf, grift, grotta, 1kryptogam!!