publicerad: 2021  
krypto kryptot krypton
krypto·na
substantiv
kryp´to
hemlig kod särsk. i militära samman­hang
JFR chiffer
äv. med­delande på hemlig kod
belagt sedan 1940; till grek. kryptos´ 'dold; hemlig'; jfr ur­sprung till krypta