publicerad: 2021  
kryssvalv kryss­valvet, plural kryss­valv, bestämd plural kryss­valven
kryss|­valv·et
substantiv
kryss`valv
fyrsidigt valv som är upp­byggt av två valv­bågar som korsar var­andra
belagt sedan 1778