publicerad: 2021  
1kräfta kräftan kräftor
kräft·an
substantiv
kräf`ta
(typ av) ätligt, tio­fotat kräft­djur som lever i söt­vatten och som blir kraftigt rött efter kokning; betraktat som typisk svensk delikatess
kräftfiske; kräftskiva; kräftstjärt; flodkräfta; signalkräfta
fånga kräftor
äv. om andra (havs­levande) kräft­djur i sammansättn.
eremitkräfta; havskräfta; hoppkräfta; musselkräfta; storkräfta
äv. om en stjärn­bild som liknar en kräfta i bestämd form sing.
äv. om person som är född under den tid av året som astrologiskt an­ses höra ihop med Kräftans stjärn­bild
Vad är du för stjärn­tecken? – Jag är kräfta
Kräftans vänd­krets se vändkrets
röd som en kräfta se röd
belagt sedan 1481 (Stockholms Stads Jordebok 1474–1498); fornsvenska kräveta; av lågtyska krevet med samma betydelse; besläktat med krabba
2kräfta kräftan
kräft·an
substantiv
kräf`ta
ålderdomligt cancer
blodkräfta; magkräfta
han dog i kräfta
äv. en växtsjukdom med sår och svulster orsakad av en parasitsvamp
potatiskräfta
belagt sedan 1458 (Sex ekonomiska traktater); fornsvenska kräveta; efter lat. can´cer 'kräfta (djuret); cancer'; jfr ur­sprung till cancer