publicerad: 2021  
kräsen kräset kräsna
kräs·en
adjektiv
krä`sen
svår att tillfreds­ställa om person, särsk. i fråga om mat
kräsen (i/på något)
kräsen (i något)
kräsen (något)
han är kräsen på/i maten; hon är inte kräsen av sig och bor gärna på vandrar­hem
äv. i fråga om kultur eller dylikt
en kräsen publik
äv. om yttring av detta
en kräsen smak
belagt sedan 1705; till fornsvenska kräsa 'förpläga', till fornsvenska kras 'läcker mat'