publicerad: 2021  
kub kuben kuber
kub·en
substantiv
1 en rymdgeometrisk figur som begränsas av sex kvadrater
äv. om före­mål med så­dan form
en vitmålad kub
belagt sedan ca 1635; av lat. cub´us med samma betydelse; av grek. kyb´os 'tärning'; besläktat med 1höft!!
2 produkt som består av ett tal multiplicerat två gånger med sig självt
kuben (tal)
kuben på 2 är 8; kuben på a brukar skrivas a3
belagt sedan 1718