publicerad: 2021  
kubbe kubben kubbar
eller
1kubb kubben kubbar
kubb·en
substantiv
kubb`e el. kubb´
kort, tjockt stycke änd­trä
huggkubbe; vedkubbe
äv. om före­mål med liknande form
belagt sedan 1651; sv. dial. kubb 'trästock; vält; flat­bottnad båt'; samma ord som kobbe