publicerad: 2021  
kuppmakare kupp­makaren, plural kupp­makare, bestämd plural kuppmakarna
kupp|­mak·ar·en
substantiv
kupp`makare
ofta plur. person som med­verkar i en kupp ibland spec. om den som iscen­sätter kuppen
den öster­rikiske kanslern mördades 1934 av nazistiska kupp­makare
belagt sedan 1926