publicerad: 2021  
värmare värmaren, plural värmare, bestämd plural värmarna
värm·ar·en
substantiv
vär`mare
vanligen i sammansättn. före­mål som konstruerats för att av­ge eller bevara värme vanligen apparat el. klädes­plagg
benvärmare; doppvärmare; kupévärmare; motorvärmare; strålvärmare; sängvärmare; tevärmare
belagt sedan 1897