publicerad: 2021  
kuriosum kuriosumet, plural kuriosum el. kuriosa
kuri·os·um·et
substantiv
[-o`-] el. [-å`-]
vanligen plur. kuriositet
journalistiska kuriosa
i plur. äv. om ovanliga före­mål
kuriosakabinett; kuriosasamling
belagt sedan 1850; till lat. curio´sus 'omsorgs­full; ny­fiken', till cu´ra 'om­sorg'; jfr ur­sprung till 1kur!!