publicerad: 2021  
kvarto ingen böjning
substantiv
kvart´o
ett större bok­format med höjden 25–35 cm
ur­sprungligen (och i fråga om äldre böcker än­nu) med inne­börden att tryckarket vikts två gånger
belagt sedan 1931; av lat. in´ qua´rto 'i fyrdelat format', till qua´rtus 'den fjärde'; jfr ur­sprung till 1kvart!!