publicerad: 2021  
kvick kvickt kvicka
adjektiv
1 som gör snabba rörelser om (del av) person el. djur
kvick (att+verb)
kvick i benen; kvicka ögon; kvicka smala fingrar; han var liten till växten och väldigt kvick
äv. om handling eller dylikt
JFR 1rapp, rask
kvicka vändningar
äv. bildligt om intellektuell förmåga eller dylikt
kvick i huvudet; hon tänkte kvickt efter vad hon nu skulle göra (adverbial)
i adverbiell an­vändning ofta (nästan) genast
vi måste sticka (illa) kvickt nu
belagt sedan 1463 (stadfästelse på gåvobrev till finska Nådendals kloster (Arwidsson)); fornsvenska kvikker 'rask; levande'; gemensamt germanskt ord, mot­svarande lat. vi´vus 'levande', grek. bi´os 'liv'; jfr ur­sprung till käck, vederkvicka
2 rolig på ett intelligent sätt om person
JFR 1rapp
hon var kvick och slag­färdig; en kvick satiriker
äv. om handling eller dylikt
en kvick replik
belagt sedan ca 1720