publicerad: 2021  
kväde kvädet kväden
kväd·et
substantiv
kvä`de
ålderdomligt skalde­stycke vanligen från äldre, särsk. forn­nordisk, tid
ett kväde (om någon/något/sats)
ett kväde (om någon)
ett kväde (om något)
ett kväde (om sats)
völvans kväde
belagt sedan början av 1400-talet (Svenska Medeltids-Postillor); fornsvenska kväþe